ตัวเลือกของบรรณาธิการ

โรคหลักของ cyclamen และวิธีการรักษา

Cyclamen เป็นพืชยืนต้นที่มีลักษณะกลมกลืน ดอกไม้มีขนาดค่อนข้างเล็กมีรูปแบบที่น่าสนใจบนใบกว้างและดอกไม้สดใส แต่น่าเสียดายที่ไซแลนมีความไวต่อโรคและการโจมตีของศัตรูพืชซึ่งรวมถึงแบคทีเรียไวรัสและโรคอื่น ๆ ที่มีลักษณะ nonparasitic โดยเริ่มจากการดูแลดอกไม้ที่ไม่เหมาะสม