ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำอธิบายลักษณะและลักษณะของพันธุ์มันฝรั่งปลูกกีวี

ความหลากหลายของมันฝรั่ง Kiwi เป็นหนึ่งในที่หายากซึ่งเป็นลักษณะรูปร่างที่ผิดปกติของรากพืชและโครงสร้างสุทธิของเปลือก ความหลากหลายนี้ไม่ค่อยพบในร้านค้าและบนชั้นวางของประเทศ CIS ดังนั้นส่วนใหญ่ของชาวสวนกับเขาไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก อย่างไรก็ตามนักปลูกกล้วยไม้หลายคนชอบมันฝรั่ง Kiwi เนื่องจากมีความทนทานต่อเทคโนโลยีทางการเกษตรและผลผลิตที่โดดเด่น