วิดีโอ: ปุ๋ยสีเขียว - พื้นฐานของการทำฟาร์มตามธรรมชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ sideratov ในการเกษตรธรรมชาติ ประโยชน์ของปุ๋ยสีเขียวชนิดของ siderats เมื่อใดและสิ่งที่ดีที่สุดที่จะหว่านในสวน

Loading...