วิดีโอ: ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ - พืชพูด

"การพูดคุยพืช" - ชุดที่สองของภาพยนตร์สารคดีเรื่อง "พืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์" ของฝรั่งเศส ในชุดนี้เราเรียนรู้ว่าในพืชความสามารถทางประสาทสัมผัสมีการพัฒนามากขึ้นกว่าที่เราเคยคิด พืชจะมีกลิ่นและรสชาติที่ได้ยินและจดจำได้ ขาดระบบประสาทพวกเขายังจำสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเตือนพวกเขาและแม้กระทั่งการสื่อสารกับพวกเขา

Loading...