การขาดแคลนข้าวในรัสเซียมีประมาณ 80,000 ตัน

ตามข้อมูลการตรวจสอบ 48 ฟาร์มปลูกข้าวและสถานประกอบการแปรรูปของดินแดน Krasnodar ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่ผลิตข้าวในรัสเซียปริมาณสำรองข้าวดิบทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 379.5 พันตันซึ่งน้อยกว่า 46,6 พันตัน (หรือ 11%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (426.1 พันตัน) ในเดือนมกราคม 2560 ตัวเลขดังกล่าวมีจำนวน 477.3 พันตันเทียบกับ 494.1 พันตันในปีที่ผ่านมาโดยรายงานข่าวของสมาคมข้าวภาคใต้ที่ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านธัญพืชยังให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดคุณภาพข้าวที่ต่ำกว่าการเก็บเกี่ยวของปีพ. ศ. 2515 ซึ่งทำให้การผลิตธัญพืชลดลงบ้าง ในเวลาเดียวกันความต้องการประจำปีสำหรับข้าวในตลาดภายในประเทศของรัสเซียเป็น 580-620000 ตันคือ อย่างน้อย 45,000 ตันต่อเดือน

เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันตลาดในประเทศจะไม่ต้องเผชิญกับการขาดดุลประมาณ 80,000 ตันจนกว่าจะมีการปลูกข้าวขึ้นใหม่ในตลาด ผู้อำนวยการบริหารของ Southern Rice Union Mikhail Radchenko กล่าวว่าการไหลเข้าของสินค้านำเข้าจะครอบคลุมถึงการขาดดุลซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาในตลาดภายในประเทศ

Loading...