วิดีโอ: เติบโต petunia โดยไม่มีปัญหา ตอนที่ 5 การลงจอดครั้งแรก

เราขอนำเสนอความสนใจของคุณเกี่ยวกับบทเรียนวิดีโอเกี่ยวกับการเติบโตของ petunias จากเมล็ดพันธุ์ ส่วนที่ 5 - การลงจอดครั้งแรก

Loading...